Máme otevřeno na všech prodejnách bez omezení
 

BONUS K PROTIÚČTU

26. 3. 2018

Přemýšlíte nad koupí nového telefonu a zároveň nevíte co se svým stávajícím? Při koupi nového telefonu získáte bonus až 3 000 Kč k výkupní ceně Vašeho stávajícího přístroje. Nový telefon tak pořídíte za skutečně bezkonkureční cenu na trhu!

Pro získání bonusu je nutné prodat nám přístroj v minimální výkupní hodnotě viz. tabulka níže.
Platnost šeku je 1 měsíc od jeho vydání.
Při uplatnění šeku může být obsluhou vyžádán doklad k nově zakoupenému přístroji.
​Vyplacení šeku může být odmítnuto, pokud nebude doklad k nově zakoupenému přístroji předložen.

Hodnota šeku200 Kč300 Kč400 Kč600 Kč800 Kč1 200 Kč2 000 Kč3 000 Kč a více
Minimální výkupní hodnota přístroje*500 Kč1 000 Kč1 200 Kč2 000 Kč2 000 Kč3 000 Kč2 000 Kč2 000 Kč


* Šeky vydané k tabletům Apple iPad lze využít pouze k výkupu staršího zařízení Apple - MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Pro.


Pravidla akce Bonus k protiúčtu (dálen jen „Kampaň“)

I. Prodávající: MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o., Spálená 101/37, 110 00, Praha 1, IČ: 25770471, DIČ: CZ25770471. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68662.

II. Účastníkem Kampaně (dále jen „Účastník“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

III. Kampaň probíhá od 23. 6. 2018 do odvolání.

IV. Bonusem k protiúčtu se rozumí cenové zvýhodnění k výkupní ceně mobilního telefonu či tabletu (dále jen „Vykupovaný přístroj“) Účastníka při jeho prodeji ze strany Účastníka Prodávajícímu.

V. Podmínkou pro účast v kampani a získání Bonusu k protiúčtu je nákup nového telefonu či tabletu (dále jen „Přístroj")  prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.mp.cz, či na prodejnách Prodávajícího. Při zakoupení Přístroje získá Účastník tištěný poukaz (dále jen „Šek“) na základě jehož předání na kterékoliv z prodejen Prodávajícího či online na www.mp.cz získá nárok na získání cenového zvýhodnění k výkupní ceně Vykupovaného přístroje. 

VI. Nárok na Bonus k protiúčtu musí Účastník uplatnit maximálně do 1 (jednoho) měsíce od zakoupení Přístroje.

VII. Účastník získá cenové zvýhodnění k výkupní ceně v případě, že výkupní cena Vykupovaného přístroje je minimálně:


Hodnota šeku200 Kč300 Kč400 Kč600 Kč800 Kč1 200 Kč2 000 Kč3 000 Kč a více
Minimální výkupní hodnota přístroje500 Kč1 000 Kč1 200 Kč2 000 Kč2 000 Kč3 000 Kč2 000 Kč2 000 Kč


VIII. V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem, kdy spotřebitel využije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit (ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku), je povinnen spolu s Přístrojem vrátit i Šek. Šek je povinnen vrátit i Účastník, který není spotřebitelem, ale  využije obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího, či po dohodě s prodávajícím. Povinnost vrátit Šek se dále vztahuje na Účastníka, který se s prodávajícím domluvil na vrácení/výměně Přístroje, či odstoupil od kupní smlouvy a nejedná přitom ve smyslu  § 1829 Občanského zákoníku). V případě, že byl Šek Účastníkem již uplatněn a Účastník tak díky jeho uplatnění získal Bonus k protiúčtu, zavazuje se Účastník vrátit Prodávajícímu finanční plnění, které takto získal.

IX. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro účast účastníka v Kampani, pokud se nejedná o zpracování na základě uděleného souhlasu účastníka. V případě neposkytnutí osobních údajů v rozsahu nezbytném pro účast v Kampani, nebude možné, aby se účastník Kampaně zúčastnil. Správce je možné kontaktovat na e-mailové adrese hlavsa@mp.cz.

X. Informace týkající se zpracování osobních údajů Prodávajícím, včetně souvisejících práv, jsou dostupné na adrese: www.mp.cz/ochrana-osobnich-udaju.