Máme otevřeno na všech prodejnách bez omezení
 
​​​


1. Totožnost a kontaktní údaje správce


1.1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o., se sídlem Spálená 101/37, Praha 1, 110 00, IČ: 27070471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68662 (dále jen "správce").

MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o. je registrována na Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00031521.

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

  • adresa pro doručování: Nádražní 116, 150 00 Praha 5,
  • adresa elektronické pošty info@mp.cz,
  • telefon 245 00 83 83.


1.3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je David Hlavsa a jehož kontaktní údaje jsou následující:

  • adresa pro doručování Družstevní 708, Rakvice,691 03,
  • adresa elektronické pošty: hlavsa@mp.cz,
  • telefon +420 605 265 220.


2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů


2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).


3. Účel zpracování osobních údajů


3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


4. Doba uložení osobních údajů


4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4.2. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, je 10 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.


5. Další příjemci osobních údajů


5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou:

OLC Systems s.r.o., Technologická 941/12, Olomouc, 779 00, IČ: 258 62 421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23069, jako administrátor webového řešení

IZON s.r.o., Technologická 941/12, Olomouc, 779 00, IČ: 286 05 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44354, jako administrátor webového řešení

PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Říčany, 251 01, IČ: 251 94 798  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105858, jako přepravní společnost

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565, jako přepravní společnost

See-Threepio s.r.o., Psohlavců 1348/17, Praha 4, 140 00 IČ: 057 79 278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 270663, jako přepravní společnost

Uloženka s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, 140 00, IČ: 24299162, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193628, jako přepravní společnost

Geis CZ s.r.o., U Prioru 884/4, Praha 6, 161 00, IČ: 44567359, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14475, jako přepravní společnost

MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o., Spálená 101/37, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68662, jako provozovatel maloobchodních prodejen Mobil Pohotovost

DataMobil s.r.o., Karlovo nám. 290/16, Praha 2, 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146588, jako provozovatel maloobchodní prodejny Mobil Pohotovost

MOBILNET s.r.o., U Nového Suchdola 140/32, Praha 6, 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79970, jako provozovatel maloobchodní prodejny Mobil Pohotovost

5.2. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce:

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, Brno, 625 00, IČ: 292 10 372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7559

TERMS a.s., Planá č.p. 67, Planá, 370 01, IČ: 144 99 037, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1236

Playtime Consulting s.r.o., Na Mokřinách 250, Srnojedy, 530 02, IČ: 014 64 272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31861

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


6. Práva subjektu údajů


6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy).

6.2. V případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zde, nebo zasláním žádosti na e-mailovou adresu: hlavsa@mp.cz.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

6.4. Uzavření a plnění smlouvy 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

6.5. Zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným ču smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte právo kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány.


7. Dokumenty ke stažení


Informace o zpracování osobních údajů pro marketingová a obchodní sdělení - stáhnete zde.

Informace o zpracování osobních údajů před uzavřením smlouvy - stáhnete zde.